Psykoterapeut MPF Bryony Harris
Samtaleterapi i Fredrikstad på både norsk og engelsk

Hjelp til deg som ønsker forandring i ditt liv

Vi kan alle komme i en livssituasjon der vi har behov for litt hjelp til å komme videre.
Psykoterapi er en samtaleform der man lærer om sine følelser, tanker og atferd. Man får hjelp til å ta kontroll over sitt eget liv, med den innsikten og kompetansen en har bruk for, til å takle utfordrende situasjoner med en opplevelse av mestring. I tillegg får man hjelp til å finne et nytt ståsted i livet og øker livsgleden.

Kort sagt kan man si at psykoterapi tilbyr en nøkkel som åpner opp muligheter for å leve det livet man gjerne vil leve.

 

 

Psykoterapeut MPF Bryony Harris

 

 

 

 
Bryony Harris
Telefon 48 26 19 09