Norsk og engelsk samtaleterapi i Fredrikstad, Østfold

Vi kan alle havne i livssituasjoner der vi har behov for bistand til å komme videre.

Psykoterapi er en samtaleform der man, i samtaler med terapeuten, øker bevissthet rundt egne følelser, tanker og atferd. I samarbeid med terapeuten finner man måter å ta kontroll over sitt eget liv, og å finne nye perspektiver på livet og økt livsglede. På den måten lærer man å bruke sin selv-innsikt og kompetanse for å takle utfordrende situasjoner.

Kort sagt kan man si at psykoterapi tilbyr en nøkkel som åpner opp muligheter for å leve det livet man gjerne vil leve.

 

 

Psykoterapeut MPF Bryony Harris

 

 

 

 
Bryony Harris
Telefon 48 26 19 09